Языковая школа iCan, Bratislava
Для иностранцев по изучению словацкого и
английского языков для жизни и учебы в Словакии
для жизни, учебы и бизнеса
для жизни, учебы и бизнеса

Онлайн тест

Тест для определения уровня словацкого языка.
Это бесплатный онлайн тест, который позволит оценить Ваш уровень словацкого языка и поможет выбрать для Вас оптимальный языковой курс. Ответьте на следующие 65 вопросов. Средняя продолжительность теста составляет 45 минут. Результат определит, на каком уровне Вы владеете словацким языком.

Vyberte správnu odpoveď.
1. .................... Anna.
a) Pracujem ako
b) Volám sa
c) Mám sa

2. – Ahoj, Karol. – ....................... , Peter.
a) Dobrý deň
b) Čau
c) Teší ma

3. - ....................... to stojí? – 10 €.
a) Kde
b) Ako
c) Koľko

4. Elena ............................ po slovensky.
a) počúva
b) hovorí
c) používa

5. Čo ................................................ , pani Hovorová?
a) robí
b) robíte
c) robíš

6. ......................................... bicyklujeme.
a) Radi my
b) Máme radi
c) My sa radi

7. Čakám ................... autobus.
a) na
b) pre
c) cez

8. – Stretol si to pekné dievča? – Áno, stretol som .............. .
a) ju
b) ho
c) ňu

9. Eva fotografuje ............................ lekáreň.
a) tú starú
b) to staré
c) ten starý

10. V nemocnici ..................... fajčiť!
a) musíš
b) nesmieš
c) nevieš

11. Celý víkend ................. matematiku, lebo tento týždeň budeme písať v škole test.
a) som učil
b) učil
c) som sa učil

12. Študenti diskutujú o ........................................... .
a) univerzitného štúdia
b) univerzitné štúdium
c) univerzitnom štúdiu

13. Milan mi nikdy nepožičia peniaze – je veľmi ............................... .
a) štedrý
b) lakomý
c) skromný

14. Často chodíme ............ múzea a ............... hrad.
a) na – na
b) v – do
c) do – na

15. Na prípravu dezertu potrebuješ ½ kg ....................... a trochu ................ .
a) ovociu – cukru
b) ovocia – cukru
c) ovocí – cukre

16. Každé ráno ......................... tvár.
a) umývam
b) sa umývam
c) si umývam

17. Futbalisti chcú hrať futbal ...................... zlému počasiu.
a) proti
b) napriek
c) oproti

18. Na Vianoce deti dostávajú darčeky ............. otca a matky.
a) do
b) od
c) z

19. Andrej telefonuje ........................ .
a) tým naším profesorom
b) tom našom profesorovi
c) tomu nášmu profesorovi

20. Vnúčatá ................ babku.
a) češem
b) češú
c) češe

21. Na stene visia ................. obrazy a ................ mapy.
a) dva – dve
b) dvaja – dva
c) dve – dve

22. ........................ nerozumiete?
a) Čomu
b) O čom
c) Čoho

23. V kúpeľni nemôže byť ............... .
a) sporák
b) vaňa
c) sprcha

24. Brat môjho otca je môj ................... .
a) bratranec
b) synovec
c) strýko

25. Stena nemôže byť ....................... .
a) široká
b) tučná
c) hrubá

26. V kancelárii vidíme ................. .
a) tí naši úradníci
b) tých našich úradníkoch
c) tých našich úradníkov

27. Keď vlak ........................ cez tunel, v kupé svietilo svetlo.
a) prešiel
b) prechádzal
c) vychádzal

28. V reštaurácii ................... veľa ľudí.
a) pracujú
b) pracujem
c) pracuje

29. Každý deň potrebujú 8 ...................... a 7 ......................... .
a) čašníčky – kuchárky
b) čašníčok – kuchárok
c) čašníčkach – kuchárkach

30. – Vidíš na ulici toho chlapca? – Nie, nevidím ................ chlapca.
a) nijakého
b) nikoho
c) niekoho

31. – Kedy dostanem od vás ten email? – Prepáčte, dnes vám ho ............... .
a) posielam
b) pošlem
c) budem posielať

32. „ Vypni počítač a rob domácu úlohu!“ Otec povedal synovi: ........................... .
a) či vypne počítač a robí domácu úlohu
b) že vypne počítač a robí domácu úlohu
c) nech vypne počítač a robí domácu úlohu

33. V banke nie je možné ..................................... .
a) splácať pôžičku
b) znížiť úroky
c) zmeniť daňový systém

34. V reštaurácii nie je možné ......... účet.
a) žiadať
b) sľúbiť
c) vystaviť

35. Karol ostane sám, ak ...................... .
a) by sa neoženil
b) sa neožení
c) sa nežení

36. Orgánom hmatu je ...... .
a) nos
b) jazyk
c) koža

37. Srdcovocievne ochorenia lieči .......... .
a) internista
b) ortopéd
c) kardiológ

38. ........................ pricestovali zahraniční turisti.
a) Po Slovensku
b) Na Slovensko
c) Na Slovensku

39. Nemôžeš ísť do divadla bez .................... !
a) tých nových šiat
b) tých nových šatách
c) tými novými šatami

40. Zlostný človek nie je ................. .
a) prchký
b) ľahostajný
c) hnevlivý

41. Činohra nemôže byť ................... .
a) pantomíma
b) tragédia
c) bábkové predstavenie

42. Synonymum pre slovo egoistický je ............... .
a) ohľaduplný
b) sebecký
c) ctižiadostivý

43.Ten parfum má ...................... . Hneď si ho kúpim!
a) výnimočný zápach
b) výnimočný smrad
c) výnimočnú vôňu

44. Vďaka ....................... scenáristom to bol úspešný film.
a) mizerným
b) úžasným
c) katastrofálnym

45. Prečo sa vyhýbaš ............................ ?
a) dôležitých rozhodnutí
b) dôležitými rozhodnutiami
c) dôležitým rozhodnutiam

46. Počas búrky nemôže ................. .
a) hrmieť
b) byť hmla
c) sa blýskať

47. Športovci sa radi zúčastňujú
a) so športovými súťažami
b) do športových súťaží
c) na športových súťažiach

48. Zaveste ten obraz ............... .
a) nad skrinky
b) na skrinky
c) na skrinkách

49. To sa stalo dávno, ešte ............ vojny.
a) pozdĺž
b) poniže
c) za

50. Všade dobre – doma ............... .
a) lepšie
b) najkrajšie
c) najlepšie

51. Alexandra odmietla nové zamestnanie, ........... sa jej nepáčilo.
a) preto
b) že
c) lebo

52. Konkurencia nikdy ............ .
a) neoddychuje
b) nespí
c) nediskutuje

53. Odfoť tamtoho mladíka .................... noviny!
a) čítajúc
b) čítajú
c) čítajúceho

54. – Už si posadila kvety do záhrady? – ...... prichádza jar. ...... nebude v noci mrznúť!
a) veruže – iste
b) veď – azda
c) vari – však

55. Jozef neuspel na pracovnom pohovore, ............ sa naň starostlivo pripravoval.
a) hoci
b) preto
c) až

56. Konkurencieschopný neznamená ...... .
a) pripravený na kooperáciu
b) obstáť v hospodárskej súťaži
c) schopný ekonomicky konkurovať

57. Tolerancia nie je
a) najvyššia prípustná odchýlka
b) znášanlivosť voči presvedčeniu
c) nerešpektovanie cudzích názorov

58. Obsah toho výskumu .................. v poslednej kapitole štúdie.
a) si zhrňuje
b) je zhrnutý
c) sa zahrnul

59. Riaditeľ požiadal asistentku, ................ termín stretnutia s obchodnými partnermi.
a) či mu posunula
b) že mu posunie
c) aby mu posunula

60. .............. čas na životnú zmenu.
a) Dozrel
b) Prezeral
c) Prezrel

61. Nechaj ma na pokoji! Chcem byť teraz ........... .
a) osamelý
b) osamote
c) samostatne

62. Uchádzač nie je ...... .
a) kandidát
b) žiadateľ
c) participant

63. Streliť capa znamená ......... .
a) stať sa vegetariánom
b) povedať/urobiť nejakú hlúposť
c) pripraviť sa na boj
64. Namastiť si vrecká znamená ............ .
a) obohatiť sa
b) zašpiniť sa
c) maskovať sa

65. Prišlo na lámanie chleba, znamená, že .....
a) nastala rozhodujúca chvíľa
b) nastala ťažká situácia
c) zostali bez jedla


Новости
Отзывы
Брали с мужем в iCan школе уроки словацкого по Скайпу на протяжении нескольких месяцев. Очень понравилось, преподаватель хорошо объясняла, занятия были не только полезные, но и интересные. По Скайпу очень удобно, так как с работой тяжело было спланировать когда будет свободное время, а так время на дорогу не тратилось.
Мария Заяц, -
Я - врач ортопед. Учился словацкому через скайп, так как необходимо было подготовиться к собеседованию при котором начальный уровень словацкого требовался. Параллельно мне помогли с нострификацией и я прошел собеседование без проблем. Документы на руках очень помогли. Буду учить словацкий параллельно с работой. Отлично, что есть вечерние курсы! Спасибо учительнице пани Валентовой. Очень помогли!
Анатолий, Россия, Тверь
Документы
Icanschool.ru - Курсы словацкого языка в Братиславе
Лучшие университеты Словакии
 • Университет Коменского Братислава
  Университет Коменского
  Братислава
 • Словацкий технический университет Братислава
  Словацкий технический университет
  Братислава
 • Экономический университет Братислава
  Экономический университет
  Братислава
 • Университет менеджмента Братислава и Тренчин
  Университет менеджмента
  Братислава и Тренчин
 • Медицинский университет Братислава
  Медицинский университет
  Братислава
Где мы находимся
Lazaretská 8 (2 этаж)
811 01 Братислава, Словакия
E-mail:
ican@icanschool.sk
Тел.:
(+421) 905 460 194
Skype:
icanschool
Ищите нас: